048 429 99 08

logo Erstar

Kontakty

eR STAR, s.r.o.,
Trieda SNP 75,
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36648752
DIČ: 2022181073

Tel.: +421 48 429 99 08
Fax: +421 48 429 99 08
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Zapísané v obchodnom registri OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 11612/S

Prostredníctvom nasledujúceho formuláru nám môžete jednoducho napísať správu. Vyplňte prosím všetky údaje.

Vaše meno:
Tento údaj je povinný.
Váš E-mail:
Tento údaj je povinný.
Obsah správy:
Správu nie je možné odoslať prázdnu.
 

Nezáväzný dopyt na ÚPD

Výber z legislatívy

zákon č. 182/2014 Z. z.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov

Nové znenie § 6 odseku 2 ukladá povinnosť odsúhlasenia návrhov územných programov starostlivosti obcí, návrhy územných plánov zón, ich zmien alebo doplnkov, príslušným orgánom štátnej správy lesného hospodárstva, pred ich schválením (pôvodne už pri spracovaní konceptov).

Zák. č. 104/2014 Z. z.

§ 27 ods. 2,zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z.:
„V bezprostrednom okolí nehnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno vykonávať stavebnú činnosť ani inú činnosť, ktorá by mohla ohroziť pamiatkové hodnoty kultúrnej pamiatky. Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky; desať metrov sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok.“